Audiologie

Vanaf heden werkt Enia Declercq als audioloog/audicien in onze praktijk op zaterdag van 9u tot 12u.
Je kan bij Enia terecht voor een hoortest, hoortoestellen, hulpmiddelen, gehoorbescherming, batterijen en herstellingen.

Wat is audiologie?

Audiologie houdt zich bezig met het meten en door hulpmiddelen corrigeren van het gehoor en evenwicht. Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de sociale aspecten van slechthorendheid en evenwichtsstoornissen en de hulp die daarbij kan worden geboden. Aangezien horen en (leren) spreken zeer nauw met elkaar verbonden zijn werkt de audioloog nauw samen met de logopedist en nko-arts.

Tot de audiologie behoort het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei stoornissen van het gehoor en het evenwicht.

Hoe maak ik een afspraak?

Voor een afspraak bel je naar volgend gsm-nummer: 0471/56.28.43.

Kostprijs

Wordt nog aangevuld

Meer informatie

klik hier